IMELDA CRUZ LINDE

Mitt namn är Imelda Nathalie Cruz Linde. Jag är en Stockholmsbaserad multimediekonstnär. Mitt kulturarv är att utöva olika typer av berättande. Jag har studerat och varit verksam inom skådespeleri sedan jag var barn och använder ofta de verktyg detta givit mig, i min konstnärliga praktik. Gestaltande, röst, video, skulptur och skrivande uppstår som glädje, som smärta, som ett ankare i livet. Här återvänder jag till mig själv och får en förnimmelse av vilken mångdimensionell värld vi lever i. I en gynnsam miljö verkar konst som en metod att resonera med, på ett situationellt, intuitivt och holistiskt språk. Att konfigurera detta till metaforer, illustrationer eller sagor, blir vidare en resa in i olika själsliga, djupgående processer (metaforer och sagor, inte som i fiktion utan som i att avslöjandet av det osynliga). Jag vill förena konsten med livet och pröva den som en portal, en omfamning, en inbjudan, som medicin eller fredsaktivism.

Med kärlek och nyfikenhet, barfota och förvirrad

/ Imelda

bild: la Huasera, fotograf: Malou Berman, 2019, Sleva Studios

My name is Imelda Nathalie Cruz Linde. I am a Stockholm- based multimedia artist.  My cultural heritage is to practice different types of storytelling. I have studied and practiced acting since I was a child so I often use the tools this has given me in my art. Performance, sound, video, sculpture and writing emerge as pleasure, as pain, as an anchor in life. Here I connect to myself, and sense the multidimensional being that us humans are. Art, when given the right nourishment, becomes for me an extension for practicing reasoning in a situational, ecological, intuitive, and holistic language. Configuring this into metaphors, illustrations or sagas, becomes a gateway into different profound processes (metaphors and sagas, not as in fiction, but as in revealing the unseen). I am motivated by uniting art with life and by viewing art as a portal, an embrace, an invitation, medicine, or an artistic expression of peace- activism.

With love and curiosity, barefoot and ever so confused 

/Imelda

image: la Huasera, photographer: Malou Berman, 2019 at Sleva Studios